Migrena a ból głowy – czym się różnią?
1

A A A

W terminologii potocznej te dwa określenia bardzo często są używane zamiennie ze względu na podstawowy objaw migreny, którym niewątpliwie jest ból głowy. Te dwa stany różnią się jednak diametralnie ze względu na etiologię, objawy towarzyszące oraz przede wszystkim – leczenie.

Główna różnica to powstawanie

Migrena jest chorobą, u której podstaw leżą nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem naczyń krwionośnych, które znajdują się w mózgu. W wyniku ich błędnej reakcji, ulegają one na początku skurczeniu, a następnie nadmiernemu rozszerzeniu, przez co dochodzi do wywołania uczucia bólu głowy.

Dolegliwość ta, polegająca na bolesności wybranych okolic głowy lub jej całości jest podstawowym objawem migreny. Dodatkowe symptomy stanowią:

 • gorączka
 • uczucie nudności
 • mdłości
 • zaburzenia widzenia
 • wrażenie niepokoju

Wszystkie te objawy składają się na jednorodny obraz kliniczny przez towarzyszenie bólowi głowy oraz jego poprzedzanie. Zespół symptomów występujących przed falą bólu nazywa się „aurą migrenową”. Jej występowanie jest podstawowym elementem różnicującym migrenę od bólu głowy.

Ból głowy – bez innych przyczyn

Kolejnym faktem przemawiającym za rozpoznaniem migreny jest brak innych powodów, które mogłyby wywołać ból głowy. Do najczęstszych chorób, które predysponują do jego wystąpienia należą:

 • infekcje
 • schorzenia narządu wzroku
 • choroby naczyń mózgowych
 • ośrodkowego układu nerwowego
 • urazy głowy

Innymi stanami, nieco bardziej powszechnymi niż choroby, które mogą wywołać bóle głowy są:

 • przewlekłe przemęczenie
 • brak należytej ilości snu
 • długie przebywanie w miejscu zadymionym lub nadmiernie ogrzanym
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu)
 • długotrwała praca przed monitorem ekranowym

Bóle głowy są także jednymi z bardzo częstych działań niepożądanych większości przyjmowanych leków – nawet tych dostępnych w aptekach bez recepty.

Diagnoza przez wykluczenie

Jeśli nie występuje żadna z wyżej wymienionych przyczyn bólu głowy, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z migreną. Jeśli do bólu dołączają się dodatkowe okoliczności w postaci innych symptomów, określanych jako „aura migrenowa”, rozpoznanie choroby jest prawie pewne i jest wskazaniem do wdrożenia stosownego leczenia.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*